HISTORIE HOTELU BOUDA


Historie Hotelu Bouda  Od konce České Metuje k Dědovu se podél toku řeky Metuje táhne údolí nazývané
Žofiino/Zofiental/.Původně patřilo katastrálně k obci Dědov/Mohren/ , při pozemkové reformě v r.1919 bylo přiděleno ke Žďáru nad Metují..K další změně došlo v roce 1960 připojením k obci Česká Metuje.

  Při stavbě železniční tratě Choceň – Meziměstí v letech 1873-75 vznikl odtěžením kamene zářez do terénu pod plánovanou stanicí Ćeská Metuje-Dědov / Matha-Mohren /. V prostoru vzniklého lomu fungovala ze dřeva postavená kantýna pro dělníky pracující na stavbě tratě. Od tohoto je pravděpodobně odvozen název Bouda. Po stavbě tratě zde byla postavena přízemní budova se sedlovou střechou, která fungovala jako hostinec, který provozoval jistý Anton Pohl.
  Na přelomu 19 a 20 století byla původní budova přestavěna do dnešní podoby. V této době byl majitelem p. Josef Směli – nájemce klášterního pivovaru v Polici nad Metují. Nájemcem a provozovatelem hostince byl František Kaufman, což dokládá reklama v turistickém průvodci z r. 1910.
  Od dvacátých let minulého století hostinec provozovala  p. Doležalová – dcera p. Smělého až do r. 1938. Po celou dobu zde fungoval nejen hostinec , ale byly nabízeny hostinské pokoje a byl zde provozován i vyhlášený nevěstinec.
O období 1938 – 1945 nejsou žádné informace.
  V roce 1945 koupili Boudu bývalí nájemci manželé Doležalovi. Ti zde provozovali již jen restauraci až do r. 1972. Po únoru 1948 už pod hlavičkou Jednoty Broumov.
Začátkem osmdesátých let vnuk Doležalových prodal budovu JZD Roveń, které zde chtělo vybudovat rekreační zařízení. Z tohoto záměru však sešlo a budova chátrala. V roce 1989 byla Bouda zakoupena současnými majiteli manželi Vaněčkovými. Při následné rekonstrukci byl zachován původní ráz budovy, včetně vnitřního uspořádání místností. Rovněž zařízení jednotlivých pokojů je v retrostylu první poloviny dvacátého století.
  V lednu roku 1991 byl hotel znovu otevřen s úmyslem obnovit jeho původní věhlas.
V současné době funguje Hotel Bouda k plné spokojenosti zákazníků, kteří nehledají okázalý přepych, ale klidné domácí prostředí uprostřed krásného a čarovného regionu Źofiina údolí..